3.5km Step by Step walk from Brecon Basin, Mon & Brec

Starting at Brecon Basin this linear walk to Brynich Aqueduct is 3.5km or 2.2 miles long.

This Step by Step route is a series of short stages, with breaks at points of interest. There’s plenty to see without walking the whole route. Why not start with a short walk and come back again to explore further?

The towpath is surfaced for all weather walking. View our film below for a taster of the route along the Mon & Brec.

Start point: Brecon Basin, LD3 7EY

End point: Brynich Aqueduct, near LD3 7UY

Distance: 3.5km or 2.2m

The route

1. Start at Brecon Basin. Steeped in history - be sure not to miss the theatre, Dadford Bridge and the Gasworks Bridge (166) which is over 200 years old.
2. 0.6km/0.4m you'll see Watton Bridge, a unique double arch bridge.  
3. 0.9km/0.6m Picnic Site, see the Hay Tramway and the lime kilns.
4. 2.2km/1.4m Brynich Bridge and you're just over half way.
5. 3.2km/2m Brynich Lock, restored in 1958 and works the same as it did in the 1800s.
6. 3.5km/2.2m, finally reaching Brynich Aqueduct, a Grade II four arched aqueduct which crosses the River Usk, built in 1800. You've reached the end of this walk, perfect time to turn around and walk back to the start.

Cam wrth gam - taith 3.5km o Fasn Aberhonddu, Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Mae’r llwybr unffordd hwn o Fasn Aberhonddu i Ddyfrbont Brynich yn 3.5km neu 2.2 milltir o hyd.

Cyfres o gamau byrion â llefydd o ddiddordeb i gael hoe fach yw’r daith Cam wrth Gam hon. Mae digonedd i’w weld heb orfod cerdded o un pen i’r llall. Beth am ddechrau gyda thaith fer a dychwelyd rhywbryd eto i grwydro ymhellach?

Mae’r llwybr tynnu yn addas at bob tywydd. Gwyliwch ein ffilm isod am flas o’r daith ar lannau Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

Cychwyn: Basn Aberhonddu, LD3 7EY

Gorffen: Dyfrbont Brynich, ger LD3 7UY

Pellter: 3.5km neu 2.2m

Y llwybr

 1. Cychwyn ym Masn Aberhonddu sydd â chyfoeth o hanes, gyda’r theatr, Pont Dadford a’r Bont Gwaith Nwy (166) sydd dros 200 mlwydd oed.
  2.0.6km/0.4m fe welwch chi bont bwa dwbl unigryw Watton.  
  3. 0.9km/0.6m Safle Picnic, gyda Thramffordd y Gelli a’r odynau calch.
  4. 2.2km/1.4m Pont Brynich
  5. 3.2km/2m Loc Brynich, a adferwyd ym 1958 ac sy’n gweithio gystal ag yr oedd yn y 1800au.
  6. 3.5km/2.2m, pen y daith yn Nyfrbont Brynich, dyfrbont pedwar bwa Gradd II sy’n croesi Afon Gwy, a adeiladwyd ym 1800.