Camlas Maldwyn De Y Trallwng

Mae’r llwybr unffordd hwn o Y Lanfa i Sweeps Bridge yn 3.6km neu 2.2 milltir o hyd.

Buttington Cross Bridge near Welshpool

Cyfres o gamau byrion â llefydd o ddiddordeb i gael hoe fach yw’r daith Cam wrth Gam hon. Mae digonedd i’w weld heb orfod cerdded o un pen i’r llall. Beth am ddechrau gyda thaith fer a dychwelyd rhywbryd eto i grwydro ymhellach?

Mae’r llwybr tynnu yn addas at bob tywydd.

Lawrlwytho map a chyfarwyddiadau’r daith