Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddyfrffyrdd

Mae Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddyfrffyrdd gyda’r grŵp sy’n cael ei fynychu’n fwyaf rheolaidd ac mae hefyd yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus, ac mae wedi bod yn cyfarfod byth ers Sesiwn gyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

View this in English

Gall Aelodau'r Cynulliad sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy'n berthnasol i'r Cynulliad.  Rhaid i grŵp gynnwys Aelodau o dri o'r grwpiau plaid sydd wedi'u cynrychioli yn y Cynulliad. Nid grwpiau ffurfiol y Cynulliad mohonynt, felly nid yw Rheolau Sefydlog y Cynulliad yn gymwys iddynt. Nid oes ganddynt rôl ffurfiol o ran datblygu polisi.

Cafodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddyfrffyrdd ei sefydlu gan Brian Hancock, AC Islwyn yn ystod y Cynulliad cyntaf.  Y cadeirydd presennol yw Nick Ramsay AC Mynwy, Gweinidog yr Wrthblaid dros Fusnes, Menter a Thechnoleg a Chadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes.

Cyfarfodydd

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Ddyfrffyrdd yn cyfarfod tair neu bedair gwaith y flwyddyn a hefyd yn trefnu ymweliadau maes bob hyn a hyn.

Ewch i’n calendr cyfarfodydd am fwy o wybodaeth.

 

Last date edited: 17 March 2016