Skip to main content

The charity making life better by water

5km Step by Step walk at Pontymoile Basin, Mon & Brec

Starting from Pontymoile Basin, this linear walk to Five Locks Basin is just under 5km or 3 miles.

This Step by Step route is a series of short stages, with breaks at points of interest. There's plenty to see without walking the whole route. Why not start with a short walk and come back again to explore further?

The towpath is surfaced for all weather walking. View our film below for a taster of this route along the Monmouthshire & Brecon Canal.

Start point: Pontymoile Basin, NP4 0RF

End point: The Cascades, NP44 (approx)

Distance: 4.8km / 3 miles

The route

1. Start at Pontymoile Basin.
2. Walk along the towpath, first point of reference is the railway bridge, and a little further on Junction of NCN routes Route 49. Keep an eye out for mile markers along this stretch.
3. At stage 3 you'll get to Panteg Bridge, 49. You're 1.2km in.
4. Look out for Open Hearth Pub, originally called the Railway Inn back in the 1800s.
5. Keeping walking, coming up is the Crown Bridge, 48 and Solomon's Bridge, 47, displaying lovely stone arches that can be seen all along this stretch of canal.
6. Cwmbran Tunnel. 87 yards in length and includes a steep incline.
7. Five Locks Flight marks 4km. This flight is make up of locks 59 to 63 and is awaiting restoration.
8. At the end of your walk, you'll reach The Cascades, constructed in 1960s. A great time to spin round and walk back to the start.

loading

Cam wrth Gam – llwybr 5km ym Masn Pont-y-moel, Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Gan gychwyn ym Masn Pont-y-moel, mae'r daith un ffordd hon i Fasn y Pum Loc ychydig o dan 5km neu 3 milltir.

Cyfres o gamau byrion â llefydd o ddiddordeb i gael hoe fach yw'r daith Cam wrth Gam hon. Mae digonedd i'w weld heb orfod cerdded o un pen i'r llall. Beth am ddechrau gyda thaith fer a dychwelyd rhywbryd eto i grwydro ymhellach?

Mae'r llwybr tynnu yn addas at bob tywydd. Gwyliwch ein ffilm isod am flas o'r daith ar lannau Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

Cychwyn: Basn Pont-y-moel, NP4 0RF

Gorffen: Rhaeadrau, NP44 (yn fras)

Pellter: 4.8km / 3 miles

Y llwybr

  1. Dechrau ym Masn Pont-y-moel.
  2. Gan gerdded ar hyd y llwybr tynnu, y cyfeirbwynt cyntaf yw'r bont reilffordd, ac ychydig ymhellach ar Gyffordd 49 y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol. Cadwch lygad am farcwyr milltiroedd ar y rhan hon.
  3. Pont Panteg, 49.
  4. Cadwch lygad am dafarn yr Open Hearth, neu'r Railway Inn fel y gelwid hi'n wreiddiol yn y 1800au.
  5. Daliwch ati i gerdded a bydd Pont y Crown, 48, a Phont Solomon, 47, o'ch blaenau gyda'u bwâu carreg hyfryd sydd i'w gweld ar hyd y rhan hon o'r gamlas.
  6. Twnnel Cwmbrân. Mae'n 87 llath o hyd ac yn cynnwys llethr serth.
  7. Pum Loc.
  8. Rhaeadrau, a godwyd yn y 1960au, yw pen y daith.

Last Edited: 16 May 2024

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration