Camlas Maldwyn gogledd Y Trallwng

Cam wrth gam - taith 2.8km o Y Lanfa, Y Trallwng

Towpath through Welshpool

Mae’r llwybr unffordd hwn o Y Lanfa i Moors Liftbridge yn 2.8km neu 1.7 milltir o hyd.

Cyfres o gamau byrion â llefydd o ddiddordeb i gael hoe fach yw’r daith Cam wrth Gam hon. Mae digonedd i’w weld heb orfod cerdded o un pen i’r llall. Beth am ddechrau gyda thaith fer a dychwelyd rhywbryd eto i grwydro ymhellach?

Mae’r llwybr tynnu yn addas at bob tywydd.

Lawrlwytho map a chyfarwyddiadau’r daith