Polisi Iaith Gymraeg

Rydym yn cydnabod bod y Gymraeg eisoes yn cael ei siarad yn helaeth yng Nghymru ac rydym yn rhannu dyhead ac uchelgais Llywodraeth Cymru o weld yr iaith yn ffynnu.

Cwch yn croesi Dyfrbont Pontcysyllte Cwch yn croesi Dyfrbont Pontcysyllte

View this page in English

Rydym yn cefnogi’r egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru, ac y dylai pobl Cymru allu byw trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

“Mae Glandŵr Cymru - sef yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru - wedi ymrwymo i’r Gymraeg ac yn cydnabod ei phwysigrwydd. Mae ein cenhadaeth, sef da yw bod wrth y dŵr, yn golygu ein bod am i’n dyfrffyrdd yng Nghymru fod yn hygyrch i bawb, yn berthnasol i bawb a bod pob un sy’n byw yn yr ardaloedd y maen nhw’n llifo trwyddyn nhw yn gallu eu profi, a’u bod hefyd ar gael i ymwelwyr yng Nghymru eu mwynhau”

Richard Parry, Prif Weithredwr

Mae’n Polisi Iaith Gymraeg yn disgrifio sut rydym yn gallu defnyddio’r egwyddorion hynny trwy’n gwasanaethau ni ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ddefnyddiol i’w lawrlwytho

Cynllun Iaith Gymraeg 

 

Last date edited: 10 December 2020