Polisi Iaith Gymraeg

Rydym yn cydnabod bod y Gymraeg eisoes yn cael ei siarad yn helaeth yng Nghymru ac rydym yn rhannu dyhead ac uchelgais Llywodraeth Cymru o weld yr iaith yn ffynnu.

View this page in English

Rydym yn cefnogi’r egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru, ac y dylai pobl Cymru allu byw trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae’n Polisi Iaith Gymraeg yn disgrifio sut rydym yn gallu defnyddio’r egwyddorion hynny trwy’n gwasanaethau ni ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ddefnyddiol i’w lawrlwytho

Cynllun Iaith Gymraeg 

 

Last date edited: 11 December 2017