Bwrdd Glandŵr Cymru

Mae’r bwrdd yn cynghori uwch-reolwyr ar faterion allweddol a chyfleoedd sy’n codi o gamlesi Cymru, ac yn ystyried sut gallai’r dyfrffyrdd fod o fudd i iechyd, lles a chyfoeth Cymru a’i phobl, a sut y gallant gyfrannu fwyfwy i fywyd a diwylliant y genedl.

Er mwyn cydnabod y cyfleoedd unigryw i’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, mae’r bwrdd yn cael ei gadeirio gan ymddiriedolwr ac mae ganddo’r rôl uniongyrchol o ddarparu cyfeiriad strategol i ddyfrffyrdd hanesyddol Cymru, gan gynnwys camlesi Maldwyn ac Abertawe sy’n hafan i fywyd gwyllt, ysblander camlas Mynwy ac Aberhonddu a chamlas fythol boblogaidd Llangollen, sy’n cynnwys traphont ysblennydd unigryw Pontcysyllte sy’n Safle Treftadaeth y Byd.

Rhagor o wybodaeth am Fwrdd Glandŵr Cymru a’i holl aelodau

 

Last date edited: 12 April 2022