Cymru

O olygfeydd ysblennydd Camlas Mynwy ac Aberhonddu i ysblander Dyfrbont Pontcysyllte ar Gamlas Llangollen, mae camlesi ac afonydd Cymru’n tywys ymwelwyr ar daith fythgofiadwy trwy dreftadaeth ddiwydiannol, ddiwylliannol a naturiol unigryw Cymru.

Ar wefan Glandŵr Cymru, cewch bob math o wybodaeth am gamlesi Cymru a sut rydym yn eu diogelu a’u gwella er lles cenedlaethau’r dyfodol.

O wybodaeth hamdden am gamlesi ac atyniadau Cymru i fanylion am sut rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid, mae’r wefan hon yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am ein gwaith yng Nghymru.