Skip to main content

Canal & River Trust in Wales

Arosfa 4: Ymosodwyr!

O blanhigion ymledol i greaduriaid ymosodol- does dim croeso i holl fywyd gwyllt y gamlas.

American Signal Crayfish coming out of water onto grass

View this page in English

Chwyn gwaetha'r byd?

Gallwch weld clymog Japan yn y perthi ger y gamlas. Mae'r planhigyn hwn, sy'n tyfu'n hynod o gyflym, wedi'i restru ymhlith chwyn gwaetha'r byd. Mae'n meddiannu ein gwrychoedd ac yn mygu ein planhigion cynhenid. Does dim diben ei dorri – mae hynny'n ei annog i dyfu – felly rhaid defnyddio cemegion i'w reoli.

Goresgynwyr pwll yr ardd

Mae planhigion pwll egsotig o wledydd eraill yn tyfu'n gyflym dros ben, gan fygu'r planhigion cynhenid. Rhaid sicrhau nad ydynt yn difa ein planhigion prin sydd wedi'u diogelu.

Mewnfudwyr milain

Gall anifeiliaid anfrodorol achosi problemau hefyd. Mae Minc Gogledd America yn bwyta adar y dŵr a mamaliaid bach. Dyma pam fod llygod y dŵr yn fwy prin yn y DU erbyn hyn.

Mae'r cimwch afon arwyddol, ymwelydd arall o America, yn peryglu'r cimwch afon crafanc wen, un o greaduriaid brodorol ein dyfroedd.

Gwyliadwriaeth gyson

Mae'n hollbwysig bod ein staff yn cadw llygad barcud ar y gamlas a'i bywyd gwyllt fel nad yw'r rhywogaethau anfrodorol yn ennill tir.

ClywchNid yw adar brodorol fel telor yr hesg yn poeni pa blanhigyn y byddant yn clwydo arno.

Ble nesaf?

Mae'r arosfa nesaf ger arwyddnod lefel isel. Chwiliwch amdano'n ofalus!

Last Edited: 17 July 2015

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration