Skip to main content

Canal & River Trust in Wales

Arosfa 3: I’r gad dros y gamlas!

Mae’n bosibl y byddai’r gamlas dawel hon wedi’i boddi gan sŵn traffig, oni bai am ymdrechion criw o wirfoddolwyr â’u rhawiau

Black and white photo of Montgomery Canal with cottages on towpath

View this page in English

Chwysu chwartiau

Erbyn y 1960au, roedd Camlas Maldwyn yn farwaidd ac wedi mynd i'r gwellt. Ond dechreuodd pobl leol godi stŵr pan gyflwynwyd cynnig i adeiladu ffordd ar y gamlas.

Daeth trigolion y Trallwng ynghyd i glirio'r gamlas ym 1969, dan drefniant cymdeithas camlas y Shropshire Union a'r Inland Waterways Association.

Llwyddodd y gwirfoddolwyr i glirio darn 1.5 milltir o'r gamlas, gan gychwyn yma yn Loc y Dref. Mae'r gwaith adfer yn parhau ers hynny.

Llifddorau anghyffredin

Arferai hen felin flawd sefyll yn Loc y Dref – darllenwch fwy o'r hanes ar y paneli. Mae'r loc presennol yn anarferol o fyr, cafodd y trawstiau mantoli metel eu gosod yma pan adferwyd y gamlas yn y 1970au.

Dacw alarch …

Mae Camlas Maldwyn yn gynefin i 20% o'r elyrch mud sy'n bridio yma yng Nghymru. Ond er gwaetha'r enw, nid mud mohonynt. Maen nhw'n hisian a sgyrnygu wrth hel elyrch neu adar eraill i ffwrdd.

Mae hwyaid o bob lliw a llun yma, diolch i'r ffaith fod hwyaid gwyllt yn paru â rhai dof.

Clywch

Er gwaetha'u gosgeiddigrwydd, mae'r elyrch yn gallu gwneud sŵn digon aflafar!

Ble nesaf?

Croeswch yn ôl i'r llwybr tynnu a pharhau ar eich taith. Mae'r arosfa nesaf ger y giât sy'n arwain i'r lle chwarae.

Last Edited: 17 July 2015

photo of a location on the canals
newsletter logo

Stay connected

Sign up to our monthly newsletter and be the first to hear about campaigns, upcoming events and fundraising inspiration