Arosfa 6: Gerllaw y dyfroedd tawel

O dawelwch dan y dŵr i anhrefn- mae angen rheoli’r gamlas yn ofalus er diogelwch i bawb.

Black and white photo of horse pulling boat with man holding harness Horse boating on Montgomery Canal

View this page in English

Coedwig danddwr

Craffwch dan yr wyneb, ac fe welwch chi bob math o lystyfiant yn siglo dan y dŵr. Sicrhau bod y planhigion hyn yn goroesi yw cyfran helaeth o’n gwaith ni.

Planhigion o safon byd-eang

Mae bywyd gwyllt y gamlas yn bwysig o safbwynt Ewropeaidd. Ond mae’n bwysig yn fyd-eang hefyd oherwydd dau blanhigyn arbennig. Mae gan y llyriad nofiadwy goesynnau main â dail bach sy’n codi i’r brig – fel yr awgryma’r enw. Mae ganddo flodau gwyn â thair petal.

Mae gan ddyfrllys cywasg ddail tenau tebyg i strapiau. Mae ei flodau’n debyg i gonau bach browngoch sy’n sbecian dros wyneb y dŵr.

Ceidwad uwchdechnoleg

Mae’r bocs du ar y llwybr tynnu yn cynnwys dyfais electronig sy’n anfon adroddiadau am lefel y dŵr at beirianwyr yr Ymddiriedolaeth. Os yw dŵr y gamlas yn gollwng, mae’r bocs yn tynnu’n sylw ar unwaith er mwyn ei drwsio.

Os oes cwymp dramatig yn lefel y dŵr, mae hynny’n awgrymu bod rhan o’r glannau wedi torri. Mae’n ein sbarduno i weithredu ar frys, oherwydd peryglon llifogydd difrifol.

Y camleswr oedd yn gyfrifol am fonitro lefel y dŵr yn y gorffennol.

Gorlifo’r glannau

Ar ôl i’r glannau dorri ym 1936, penderfynodd y perchnogion nad oedd hi’n werth adfer na thrwsio’r gamlas, ac fe’i gadawyd yn segur.

Clywch

Mae’r dryw i’w glywed ym mhobman ar hyd y gamlas. Mae’n aderyn bach ond swnllyd iawn!

Ble nesaf?

Yr arosfa nesaf yw’r fainc (ychydig cyn y pwll i’r chwith o’r llwybr tynnu).

Last date edited: 17 July 2015