We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Fforwyr Glandŵr

Mae dysgu wrth wraidd popeth a wnawn.

Chwilio am Fywyd Gwyllt

Mae pob camlas ac afon yn unigryw ac yn ffordd wych o ddenu diddordeb eich disgyblion a dod â dysgu’n fyw. O’r dyfroedd i fyd natur, o draddodiadau celf i ddyfeisiau rhyfeddol, mae LLOND GWLAD o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau allgyrsiol!

Mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio adnoddau ymarferol sy’n gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol neu fathodynnau grwpiau i arwain teithiau difyr ac ysbrydoledig – yn eich ystafell ddosbarth, eich man cyfarfod ac yn yr awyr agored.

Dewch i ni fforio ar y glannau gyda’n gilydd!

Chwiliwch drwy’n holl adnoddau dysgu AM DDIM

Camlas Maldwyn

Bywyd gwyllt y dref! Ydych chi'n barod i fynd ar saffari bywyd gwyllt yng nghanol tre'r Trallwng?

Diogelwch y Dŵr

Cadwch draw o ymyl y gamlas! Mae dysgu sut i fod yn ddiogel ger y dŵr yn rhan bwysig o addysg plentyn. Lawrlwythwch Diogelwch y Dŵr er mwyn helpu plant i ddysgu am ddiogelwch dŵr trwy gyfrwng gweithgareddau grŵp neu ddosbarth.

 

Camlesi, afonydd a’r cwricwlwm

Mae camlesi ac afonydd yn creu cyfleoedd gwych i gyflwyno sawl agwedd ar y Cwricwlwm Cenedlaethol. Hanes, gwyddoniaeth a daearyddiaeth yw’r prif feysydd astudio, ond mae modd trafod pynciau niferus eraill hefyd.