We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Teithiau cwch

Er nad ydym ni ar hyn o bryd yn trefnu ein teithiau hanesyddol ein hunain ar draws y ddyfrbont, fe welwch fod nifer o gwmnïau lleol yn cynnig teithiau cwch. Ac maen nhw’n deithiau gwych!

Jones the Boats

Boat trips over Pontcysyllte Aqueduct (Jones the Boat)Yn ogystal â theithiau cwch i deithwyr, gallwch logi eich cwch eich hun oddi wrth Jones a hyd yn oed cwch gyda bwyty. Mae’r teithiau 45 munud yn cynnwys croesi Dyfrbont Pontcysyllte. Mae teithiau dyddiol ar gael o’r Pasg tan fis Hydref sy’n gadael canol dydd, 1.00pm, 2.00pm a 3.00pm, ond dylech fwrw golwg ar eu gwefan er mwyn gweld yr amserau a’r prisiau diweddaraf.

Cychod a dynnir gan geffyl

Horse drawn boat trips over Pontcysyllte AqueductMae teithiau cwch a dynnir gan geffyl ar gael bob dydd o fis Mawrth tan fis Tachwedd 2017.

Hefyd, mae ganddyn nhw gwch modur diddos â gwres canolog, sef y Thomas Telford. Mae eu taith cwch modur sy’n para dwy awr yn eich cludo ar hyd pum milltir o Safle Treftadaeth y Byd Camlas Llangollen trwy harddwch Dyffryn Dyfrdwy gan gynnwys croesi Dyfrbont Pontcysyllte. Mae’r teithiau’n gadael am 12.15pm ac 1.45pm. Dylech fwrw golwg ar eu gwefan i weld beth sydd ar gael neu i archebu ar-lein cyn cychwyn eich taith.

Llogi cwch ar gyfer gwyliau neu am y dydd

Boat trips over Pontcysyllte Aqueduct (Anglo Welsh)Mae AngloWelsh yn gwmni ym Masn Trefor, sy’n darparu amrywiaeth o gychod i’w llogi, ac os ydych chi’n teimlo’n ddigon dewr gallwch gael y profiad o fod yn gapten ar gwch sy’n croesi Pontcysyllte a theithio wrth eich pwysau ar hyd y darn hyfryd hwn o ardal Llangollen. I ddysgu rhagor ewch i’w gwefan.

Ond pa bynnag daith ydych chi am ei chymryd, cofiwch ddod i’n gweld yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor yn gyntaf, i ddysgu mwy am stori Pontcysyllte a’i lle yn hanes Dyffryn Dyfrdwy.

Last date edited: 9 May 2017