We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Teithiau addysg ac ysgol

Sut lwyddodd y labrwyr i adeiladu strwythur mor anhygoel o anferth heb y craeniau pwerus sydd gennym heddiw? Pam oedd pobl oes Fictoria am adeiladu’r ddyfrbont yn y lle cyntaf? Gyda gwrthrychau go iawn, straeon gwir a chamlas sy’n dal ar waith, mae ein Canolfan Ymwelwyr ym Masn Trefor yn dod â phobl Pontcysyllte yn fyw.

Trevor Basin visitor centre Trevor Basin visitor centre

Rydym ni wrth ein boddau’n gwisgo dillad o’r cyfnod yn y Ganolfan Ymwelwyr. Beth am ofyn i’ch dosbarth wisgo fel labrwyr neu gychwyr traddodiadol pan fyddwch yn dod i ymweld? Ac mae cyfle i wneud llawer mwy. Mae gennym lawer i’ch dosbarth i’w wneud yn ystod eu hymweliad â Phontcysyllte:

  • archwilio amrywiaeth o themâu hanes gan gynnwys pobl oes Fictoria a’r Chwyldro Diwydiannol
  • ymchwilio i wahanol gynefinoedd bywyd gwyllt wrth i un o’n tîm rhagorol fynd â chi ar saffari ar hyd y llwybr tynnu
  • gweld arddangosfeydd lliwgar, arteffactau a modelau sy’n adrodd hanes y twf, y dirywiad ac adfywiad y camlesi – sy’n berffaith ar gyfer astudio trafnidiaeth, pobl Oes Fictoria a’r Chwyldro Diwydiannol, yn ogystal â phynciau twristiaeth a hamdden
  • adeiladu’r ddyfrbont - rhowch gynnig ar adeiladu ein model o Ddyfrbont Pontcysyllte a deall pam mae bwa yn siâp defnyddiol
  • dysgu sut i fod yn ddiogel ar lan y dŵr a sut i helpu rhywun mewnargyfwng (mae’r cyflwyniad hyn ar gael hefyd ar gyfer gwasanaeth yn eich ysgol mewn rhai lleoliadau)

A’r profiad camlas gorau un yw mentro ar y dŵr a mynd am dro ar un o’r teithiau cwch lleol. Bydd hyn yn rhywbeth i chi eich hun ei drefnu ar wahân i’ch ymweliad.  

Tîm Addysg Fforwyr

Explorer education volunteer and pupils looking at insects in tub on towpathCewch lond gwlad o gefnogaeth gan ein tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr addysg fforwyr. Maen nhw’n cynnal gweithdai i gyflwyno’ch dosbarth i wahanol agweddau ar y gamlas a’r ddyfrbont, yn mynd â chi ar daith hanes ar hyd y llwybr tynnu ac yn helpu i ddod â’r daith i’r amgueddfa yn fyw gyda’u straeon a’u chwedlau.

Mae ein gweithdai addysg fforwyr fel rheol yn para tua 30 i 45 munud ac wedi’u paratoi gan athrawon ac ymgynghorwyr i ategu Cyfnodau Allweddol 1 a 2 o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae modd i chi lawrlwytho taflenni gweithgareddau a llwybrau hunan dywys o’n safle Fforwyr cyn eich ymweliad.

Rhagflas rhad ac am ddim

Dewch i ymweld â’r amgueddfa ymlaen llaw cyn cadarnhau taith eich dosbarth – cewch sgwrs gyda’n tîm am raglen sy’n addas i oedran y plant, yr amser gorau, niferoedd y plant a’r pwnc.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n Tudalen Fforwyr. I archebu lle, anfonwch e-bost i TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk neu ffoniwch ein tîm ar 01978 822912.

Last date edited: 9 May 2017