We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Statws Safle Treftadaeth Byd

Flynyddoedd yn ôl ym 1999, cyflwynwyd cynnig i’r ddyfrbont a’r ardal gyfagos gael eu cynnwys ar ‘restr bosibl’ o eiddo a oedd yn cael eu hystyried gan UNESCO ar gyfer statws Safle Treftadaeth y Byd.

drone wide shot of Pontcysyllte Aqueduct Flying over Pontcysyllte Aqueduct

Pontcysyllte Aqueduct World Heritage plaqueAwgrymwyd y dylid ymgeisio eto yn 2005 — sef daucanmlwyddiant agor y ddyfrbont. Cyhoeddwyd yn ffurfiol yn 2006 mai cynnig mwy o faint, yn cwmpasu Camlas Llangollen o’r ddyfrbont i Raeadr y Bedol fyddai enwebiad y DU yn 2008.

Ym mis Hydref 2008, daeth aseswyr UNESCO i weld y gamlas ar ei hyd o Roswiel, Shropshire, i Raeadr y Bedol, gan gynnwys prif strwythur Dyfrbont Pontcysyllte yn ogystal â Dyfrbont y Waun, sy’n hŷn, er mwyn dadansoddi a chadarnhau dilysrwydd a rheolaeth y safle. Dyfarnwyd lle i’r ddyfrbont gan UNESCO ar Restr Treftadaeth y Byd ar 27 Mehefin 2009.

Heddiw rheolir y safle Treftadaeth y Byd gan amrywiol fudiadau, gan gynnwys Glandŵr Cymru, sy’n gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r gwaith o ddiogelu, cadw a hyrwyddo ei werth cyffredinol rhagorol.

Pontcysyllte World Heritage Site partnership

Nid dim ond dyfrbont …

Fel partneriaid, rydym ni’n cyfrannu at y wefan www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk. Mae offeryn defnyddiol yno i’ch helpu i lunio taith fel y gallwch dreulio penwythnos cyfan yno gan fynd ati i archwilio’r 11 milltir sy’n Safle Treftadaeth y Byd. Mae’r gamlas yn dechrau yn Rhaeadr y Bedol, Llantysilio ger Llangollen ac ymlaen trwy Drefor a Froncysyllte i’r Waun, gan fynd o dan lawer o’n pontydd, dros ddwy ddyfrffordd a thrwy ddau dwnnel.

Last date edited: 9 May 2017