We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Dysgu am y ddyfrbont

Mae gan Ddyfrbont Pontcysyllte a Basn Trefor Statws Treftadaeth y Byd. Mae hyn yn golygu bod y safle yr un mor bwysig â Chôr y Cewri!

Photo of Pontcysyllte Aqueduct Pontcysyllte Aqueduct

Pontcysyllte logosEin gwaith ni yn Glandŵr Cymru, sef yr elusen sy’n gofalu am 2,000 o filltiroedd a mwy o ddyfrffyrdd ledled Cymru a Lloegr, yw gweithio gydag UNESCO a’n partneriaid lleol i warchod Pontcysyllte a Basn Trefor, a hynny i bawb, nid dim ond i gychwyr a’r gymuned leol. Wedi’r cyfan, mae mwy i Gamlas Llangollen nag a feddyliech chi.

Mewn gwirionedd, mae’r ddyfrbont yn un o saith rhyfeddod ein dyfrffyrdd. Mae ei stori mor hynod â’i phensaernïaeth. Felly diolch i’ch rhoddion hael chi a’n byddin ymroddedig o wirfoddolwyr, rydym ni’n llwyddo i redeg y Ganolfan Ymwewlyr ym Masn Trefor, drws nesaf i’r ddyfrbont.

Trevor Basin visitor centre

Yn ogystal â bod yn drysorfa o arteffactau hynod sy’n dyddio’n ôl i gyfnod adeiladu’r ddyfrbont, gallwch weld, clywed a gwylio ‘Straeon o’r Ddyfrbont’ a’r animeiddiad gwych yn dangos sut roedd peirianwyr oes Fictoria wedi datrys y broblem o adeiladu camlas mor uchel yn yr awyr. Wedyn, gallwch herio’ch plant i adeiladu eu dyfrbont eu hunain gan ddefnyddio ein pos pren gwych‘ adeiladu’r ddyfrbont’.

Ai hanes yw eich diddordeb chi?

Darllenwch bopeth am ’hanes ein camlesi ân hafonydd'. Ond rydym ni’n awgrymu eich bod yn dechrau gyda’n stori ni a phwy adeiladodd y nant yn yr awyr (neu efallai pam y cafodd ei hadeiladu?)

Last date edited: 9 May 2017