We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Cysylltu â ni

Ydych chi am gysylltu â rhywun yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor Dyfrbont Pontcysyllte? Os ydych chi angen unrhyw gymorth neu os hoffech ofyn cwestiwn, mae ein staff a’n gwirfoddolwyr gweithgar yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor yn barod i’ch helpu:

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte
Basn Trefor
Oddi ar Heol yr Orsaf
Trefor
Wrecsam
LL20 7TY

Ffôn: 01978 822912

E-bost: TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk

Facebook: www.facebook.com/Trevor-Basin-Visitor-Centre

Twitter: www.twitter.com/TrevorBasin

Mewn argyfwng …

Os oes bywyd neu eiddo mewn perygl, ffoniwch 999 neu 112 ar unwaith (gallwch ffonio 112 o’ch ffôn symudol hyd yn oed os nad oes gennych chi signal ar eich rhwydwaith eich hun).

Cyn gynted ag y cewch ateb gan y gwasanaethau argyfwng, rhowch wybod i un o’n tîm ni drwy ffonio 01978 822912 neu edrychwch ar ein tudalen cysylltu mewn argyfwng i gael y manylion.

Hoffem glywed eich barn

Rydym ni’n ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu diwrnod da i’r teulu gan ddod â’r dyfrffyrdd yn fyw i’n hymwelwyr - beth am rannu eich barn ar eich ymweliad gyda ni?

Rydym ni’n awyddus i glywed eich barn am eich ymweliad diweddar â thudalen Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte ar ein gwefan – rydym yn croesawu adborth adeiladol, da neu ddrwg.  

Rhowch adolygiad o’r ymweliad ar Trip Advisor neu e-bostiwch eich sylwadau i TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk

Last date edited: 9 May 2017