We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Cymryd rhan

Does dim rhaid i chi allu ymdopi ag uchder i gymryd rhan a gwirfoddoli ar Safle Treftadaeth y Byd Gogledd Cymru yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte.

Education volunteers

Bydd angen i chi ymrwymo i:

ychydig oriau’r wythnos,
bod yn awyddus i siarad â’r miloedd o ymwelwyr sy’n cyrraedd o bob cwr o’r byd bob blwyddyn,
dangos gwir frwdfrydedd tuag at Pontcysyllte
ac yn bwysicach na dim, dangos gwên ddisglair!

Mewn gwirionedd, rydym ni’n chwilio am bobl o bob oed sydd â’r sgiliau priodol a all fod o gymorth ar hyd yr 11 milltir o Gamlas Llangollen sy’n Safle Treftadaeth y Byd. Mae croeso bob amser i chi ddod draw i’n Canolfan Ymwelwyr i gael sgwrs â’r staff a’n gwirfoddolwyr presennol am y gwaith, a dysgu mwy am y gwahanol dasgau sydd angen eu cyflawni.

Ymunwch â ni – dewch i wirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli fel tywysydd ar y llwybr tynnu neu helpu i warchod bywyd gwyllt, os hoffech ddysgu mwy am dreftadaeth y gamlas neu weithio yn ein canolfan ymwelwyr, beth bynnag fo’ch dewis, mae’n siŵr bod un o’n cyfleoedd i wirfoddoli yn addas i chi.

Ewch i’n tudalennau gwirfoddoli i ddysgu’r cyfan sydd angen i chi ei wybod am fanylion gwirfoddoli a sut y gallwch chi gymryd rhan. Neu ffoniwch ein tîm ar 01978 822912 neu anfonwch e-bost i TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk er mwyn dysgu mwy.

Er enghraifft, ar hyn o bryd, rydym ni yng Nghanolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte yn chwilio am:

Dyma rai o’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd gennym ar hyn o bryd

Last date edited: 9 May 2017