We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

10 o bethau i’w gwneud yn ystod eich ymweliad

Dyma restr o’n 10 hoff beth i’w gwneud wrth ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte – ond mae llawer mwy i’w ddarganfod a’i fwynhau …

1. Ewch am dro o gwmpas ardal yr amgueddfa yn ein Canolfan Ymwelwyr

Pontcysyllte Trevor Basin toy bricksMae yno lawer o ffeithiau diddorol am y ddyfrbont a’r ardal, cyfle i afael yn rhai o’r offer a ddefnyddiodd yr adeiladwyr ac i ddeall sut roedden nhw wedi llwyddo i adeiladu Pontcysyllte, a gallwch roi tro ar adeiladu ein model pren o ddyfrbont.

2. Cerddwch ar draws  y ddyfrbont

Walking in the air on PontcysyllteHynny yw, os nad oes perygl i chi gael y bendro. Cofiwch fynd â’ch camera gyda chi i roi’r golygfeydd ysblennydd ar gof a chadw. Ond gofal piau hi wrth gymryd hunluniau a chofiwch afael yn llaw eich plant bob amser.

3. Mwynhewch goffi barista

Llangollen WharfNeu baned o de – a baguette yn ffres o’r popty, darn o deisen neu hufen ia o siop goffi’r Gamlas. Wedyn ymlaciwch gan wylio’r cychod yn ymlwybro heibio.

4. Ewch ar daith mewn cwch

Photo of Pontcysyllte AqueductNaill ai taith cwch hamddenol am ddwy awr ar hyd y gamlas o Langollen neu daith 45 munud sy’n dechrau ym Masn Trefor.

5. Beiciwch ar hyd llwybr 11 milltir Safle Treftadaeth y Byd

Two cyclistsDoes dim rhaid i chi ddod â’ch beic eich hun, gallwch logi beic yn www.hirecycles2go.co.uk. Rhaid i chi gerdded gyda’r beic ar draws y ddyfrbont ei hun a chofiwch ganu’r gloch wrth i chi fynd o dan bontydd a rhybuddio pobl eraill eich bod am rannu’r lle â nhw.

6. Dilynwch yr arwyddbyst ar hyd llwybr glan yr afon

healthy ducks at Trevor BasinMae’n rhan o Barc Gwledig Tŷ Mawr. Lawrlwythwch ein canllaw i naturiaethwyr er mwyn darganfod pa bethau diddorol sydd i’w gweld ar hyd y ffordd. Cofiwch gadw llygad am leoliadau arbennig ar gyfer gweld y ddyfrbont hefyd. 

7. Rhoi bwyd i’r hwyaid

Cofiwch – dim bara – nid yw’n fwyd addas i hwyaid, felly cadwch ein hwyaid yn iach trwy brynu ein bwyd arbennig i hwyaid yn ein Canolfan Ymwelwyr.

8. Dewch yn Gyfaill i Glandŵr Cymru

Family in autumnMae manteision lu ar gael i’n Cyfeillion:

  • mynediad rhad ac am ddim i atyniadau ac amgueddfeydd Glandŵr Cymru
  • prisiau gostyngol yn ein siopau a’n caffis
  • cyfrol arbennig o’r teithlyfr ‘Cool Canals’
  • y cylchgrawn Waterfront ddwywaith y flwyddyn
  • bathodyn pin Glandŵr Cymru
  • sticer ffenestr Glandŵr Cymru
  • llyfryn arbennig i Gyfeillion
  • e-byst rheolaidd a phodlediadau yn eich trochi ym myd y dyfrffyrdd a’r bywyd gwyllt sy’n ymgartrefu  ynddynt
  • a llawer mwy o brisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau a gwyliau ar gamlesi 

9.  Prynwch gofrodd arbennig

Mae llawer o gofroddion gyda lluniau o’r golygfeydd lleol, llyfrau, mapiau a llawer o roddion gwaith llaw ar werth yn y siop fach yn ein Canolfan Ymwelwyr. A chofiwch gael cip ar y llawlyfr hanes 'Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site', gan Dr Peter Wakelin, sydd ar werth yn y siop hefyd. 

10. Lawrlwythwch ein mapiau a llyfrynnau o weithgareddau i blant.

Pontcysyllte activity guide imageMaen nhw wedi’u cymryd o’n canllawiau rhanbarthol poblogaidd, a gallwch lawrlwytho mapiau lleol a llyfrynnau o weithgareddau i blant:

Last date edited: 9 May 2017