We love and care for your canals and rivers, because everyone deserves a place to escape.

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte

Mae yna reswm da iawn fod UNESCO wedi dynodi ein nant yn yr awyr – Dyfrbont Pontcysyllte - yn un o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Mae’n ychwanegiad hynod drawiadol at yr olygfa, ond mae’n fwy na hynny…

Rydyn ni’n eich herio i’w chroesi heb ryfeddu at faint anhygoel yr adeiladwaith anferthol. Yn y bôn, yn ôl arbenigwyr UNESCO, mae Pontcysyllte’n 'gampwaith o greadigrwydd dyn ar ei orau' ac mae’n enghraifft o adeiladwaith sy’n 'arddangos cyfnod arwyddocaol yn hanes dynoliaeth'.

Felly, beth hoffech chi ei wneud gyntaf ar eich ymweliad â Basn Trefor a Phontcysyllte?

Opening times

Hanner Tymor Chwefror tan y Pasg: Dydd Gwener tan Ddydd Llun 10.00am – 4.00pm

Y Pasg tan fis Hydref: Bob dydd 10.00am – 4.00pm

Tachwedd a Rhagfyr: Dydd Gwener tan Ddydd Llun 10.00am – 4.00pm

Address

Dyfrbont Pontcysyllte

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor a Dyfrbont Pontcysyllte
Basn Trefor, Oddi ar Heol yr Orsaf, Trefor, Wrecsam, LL20 7TY
Ffoniwch: 01978 822912
Search within
miles of